Nhìn Về Thời Đại Hùng Vương- Cao Trọng Tùng

  1. Chứng tích của nền văn minh Lạc Việt,

Năm 1923 bà Madeleine Colani – nhà khảo cổ  người Pháp đã đào được hai đĩa gốm nhỏ có khắc chữ 士 ( Sỹ ) và chữ 上 (Thượng )  ở chân núi Lam Gan , tỉnh Hòa Bình có niên đại cách ngày nay khoãng 10.000 năm.

Ngày nay ta đã giải mã được hai chữ đó là hai chữ Việt cổ , nó tương ứng với chữ X và chử O la tinh ngày nay.  (Đi tìm chữ Việt cổ – Minh Triết Việt). Khẳng định người Lạc Việt đã có chữ viết trước Công nguyên (TCN) khoảng 8000 năm. Nhà nước Việt thường có thể hình thành từ đây! Nhờ có chữ viết sớm nên người Lạc Việt đã Phát Minh ra lịch “Can Chi”  Vào năm 3297 năm TCN . Lịch “Can Chi”  là chứng tích duy nhất của nền văn minh Lạc Việt còn tồn tại đến ngày nay .

Lịch “Can Chi” lấy ngày “ Đông Chí” làm ngày khởi đầu năm mới ; tháng có chứa ngày “ Đông Chí” gọi là tháng Tý ( tháng 11 lịch “ Can Chỉ”) . Trước thời Hán Vũ Đế  người Lạc Việt  ăn tết Nguyên Đán hàng năm vào những ngày đầu của tháng Tý ( những ngày đầu của tháng mười một âm lịch ) . Thổ dân Huyện Bất Bạt và Mỹ Lương thuộc Hà Nội ( Hà Tây cũ ) còn lưu giữ được tập tục này cho đến ngày nay gọi là tết Kiến Tý.( Đại Nam Nhất Thống Chí). Ngày nay đúng ra ta phải ăn tết Nguyên Đán hàng năm vào ngày “Đông Chí” (22/12DL). Để ghi nhớ công ơn của tổ tiên đã làm ra lịch “Can Chỉ” đồng thời khẳng định lịch “Can Chỉ” là  của người Lạc Việt. Trên lịch nên ghi số năm dương lịch và số năm “Can Chi” ví dụ: Trên Lịch năm 2021 Tân Sửu ghi số năm như sau : 2021/5318 – Để nhân dân ta biết rõ : Nước ta đã có trên 5000 năm Văn Hiến.

2- Truyền Thuyết Kính Dương Vương.

Truyền thuyết ghi Kính Dương Vương sinh ngày 15 tháng 8 năm Nhâm Ngọ (2919 TCN), năm Nhâm Tuất lên ngôi ( 2879TCN) lập nên nhà nước Xích Quỷ . (Tưởng nhớ  các vua Hùng trên đất Ngàn Hồng). Kính Dương Vương thuộc dòng dõi Viêm Đế Thần Nông là người Trung Quốc , sinh vào thời đại sau Tam Hoàng ( Toại Nhân, Phục Hy và Thần Nông ) Trước Ngũ Đế ( Hoàng Đế, chuyên Húc, Đế cốc, Đế Nghiêu và Đế Thuấn ). Thời đại này người Trung Quốc chưa có Chữ Viết, Kính Dương Vương  là một người mù chữ. Dân Lạc Việt đã có chữ Viết trước khi Kính Dương Vương ra đời khoảng 5000 năm, người Lạc Việt phát minh ra lịch “Cam Chỉ” trước khi Kính Dương Vương ra đời khoảng 400 năm. Dân Lạc Việt không thể chấp nhận một người mù chữ làm vua nước mình được! Truyền thuyết nói Đế Minh Phong cho Kính Dương Vương làm vua phương Nam là hoang đường và kỳ quặc.

3- Chùa Thiên Đài : Chùa Thiên Đài  được xây dựng vào thời Đường Thái Tông niên hiệu Trịnh Quán (627-647) sau sự kiện Đế Minh lập đàn tế cáo trời đất phân chia Lĩnh Bắc, Lĩnh Nam đến hơn 3500 năm là điều đáng ngờ!

4- Người Lạc Việt sống theo chế độ  Mẫu Hệ, cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng chứng minh điều đó . Thời đại Hùng Vương là thời đại Phụ Hệ, không thể song song cùng tồn tại với chế độ mẫu hệ được.

5- Giổ tổ vua Hùng ngày 10 tháng 3 âm lịch có từ triều đại Khải Định niên hiệu thứ 2 ( năm 1917), cách ngày nay hơn 100 năm, chứ không phải có từ xa xưa. Thật khó hiểu và đáng ngờ!

Kết luận : Thời đại Hùng Vương là sản phẩm Hán hóa lịch sử văn minh Lạc Việt của người Hán chứ không có thật!

Phàm những thần tích , thần phả, Ngọc phả ghi chép về lịch sử văn minh Lạc Việt bằng chữ Khoa Đẩu mới đáng tin cậy, còn viết bằng chữ Hán thì không thể tin được. Hiện nay họ đang  Hán hóa Biển Đông !

Cao Trọng Tùng