Nếu có chiến tranh cho tôi đi chiến đấu cùng.

Gia đình tôi, trong chiến tranh lịch sử mấy Bác tôi đã hy sinh cho tới nay vẫn chưa tìm được xác để đoàn tụ gia đình. Tôi căm hận chiến tranh, nhưng phải làm sao khi Trung Quốc cướp nước, Tôi Quyết đấu tranh!

Giờ có viết bao nhiêu nữa cũng không hả cơn tức giận của tôi, tôi cũng không biết phải nói với ai nữa, tôi chỉ biết gởi những dòng tâm sự này tới các Bác, các anh trong Hội Khoa Học kỹ thuật kinh tế Biển, nếu có chiến tranh cho tôi đi chiến đấu cùng. Tôi sẽ làm những gì tôi có thể !