Thông tin về TỌA ĐÀM KHOA HỌC “ĐÓNG TÀU CÁ VỎ THÉP CHO NGƯ DÂN”

Cuộc tọa đàm khai mạc lúc 8 giờ 35 phút với chủ tịch đoàn gồm Chủ tịch Hội KHKT Biển T/P HCM chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm ,Hiệu trưởng Trường ĐHGTVT T/P HCM PGSTS Nguyễn Văn Thư ,Phó CT Hội Nghề Cá T/P HCM Lê Ngọc Phước.Sau lời khai mạc của TS Nguyễn Văn Thư ,bản đề dẫn tọa đàm được kỹ sư Đỗ Thái Bình trình bày tới 09 giờ 30 (slide đề dẫn trong folder Tọa Đàm TC)
Cuộc họp nghe nhiều tham luận ,trong đó có :
-Đoàn công tác của SBIC
-Tiến sĩ Phạm Ngọc Hòe
-Ngư dân Phạm Non
-Kỹ sư Nguyễn Đăng Cường
-Thông tin hàng hải Vishipel
Kỹ sư Doãn Mạnh Dũng ( Định vị Trung tâm thủy hải sản tại TP HCM) : Việc đầu tư lớn cho đội tàu đánh bắt cá biển Đông không thể tách rời việc đầu tư xây dựng một Trung tâm tiếp nhận tàu cá, bán đấu giá cá sau đánh bắt, cung ứng vật tư kỹ thuật cho tàu cá. Việc xác định đúng vị trí Trung tâm thủy hải sản là nền tảng sống còn quyết định sự thành công của dự án đầu tư cho đội tàu đánh bắt cá.
Cuộc tọa đàm sôi nổi,không nghỉ giữa giờ và kết thúc lúc 11 giờ 45 với lời tổng kết và cám ơn của TS Lê Kế Lâm .Toàn bộ cuộc tọa đàm được ghi âm trong folder kèm theo cùng với các hình ảnh và nội dung đã nói trên tại địa chỉ

https://drive.google.com/folderview?id=0BzsCKFMA6cP3SlRMREFoUUs5S1U&usp=sharing
https://www.mediafire.com/?ib5n9u5v2jujmyb