TỌA ĐÀM KHOA HỌC “ĐÓNG TÀU ĐÁNH BẮT CÁ VỎ SẮT”

 

 CHƯƠNG TRÌNH BUỔI TỌA ĐÀM
1/Lời khai mạc và bản đề dẫn của Hội KHKT Biển T/P HCM
2/Giới thiệu ba phương án tàu mẫu dùng lưới rê,lưới vây và lưới kéo của Tông Công ty Công nghiệp Đóng tàu Việt Nam SBIC
Người trình bày :Kỹ sư Ngô Tùng Lâm Phó tổng giám đốc SBIC
3/ Những ý kiến đóng góp
-Tiến sĩ Phạm Ngọc Hòe,chuyên gia tàu cá, nguyên Tổng giám đốc Tổng Công ty Hải sản Biển Đông
-Các kỹ sư ,chuyên viên thiết kế và đóng sửa tàu cá
-Các khoa đóng tàu, hàng hải…của Đại học GTVT T/P HCM
-Các chuyên viên thông tin điện tử hàng hải , Tổng công ty Vishipel
-Các nhà quản lý , hoạch định chính sách

Tài liệu của buổi tọa đàm gồm 31 files ảnh ,thuyết minh chung và bố trí chung của cả ba phương án được treo trên địa chỉ https://drive.google.com/folderview?id=0BzsCKFMA6cP3VFRkWVRPa1A0aHM&usp=sharing.
Và được lưu trong Dropbox . Trong khi tải tài liệu có gì khó khăn xin liên hệ kỹ sư Đỗ Thái Bình điện thoại 098-886-4892 và email<binhthaido@gmail.com>
Rất mong sự hiện diện của quý Ông/Bà