The open letter sent to University of California , Los Angeles( English and Vietnamese)

The open letter sent  to University of California , Los Angeles( English and Vietnamese)

I have explained  the barrier islands in the website :
http://www.kinhtebien.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=373:o-chn-nguyen-nhan-va-ng-dng-&catid=36:quy-luat-boi-lap-bo-bien-dong-vn-&Itemid=27
I would like have opportunity to explain my ideal in more details.

The explaining from Mr. MacKnight in his Book is as follows :
The book of “Physical Geography – A landscape Appreciation” Sixth Edition of Tom L. MacKnight , University of California , Los Angeles , PRENTICE HALL – Upper Saddle River, NewJersey 07458 in the first Eđition 1984 ,the Sixth Edition 1999 at the page 555 :
“Barier Island/ Lagoon
Another prominent coastal deposition is the barrier island( Figure 20-15), a long, narrow sandbar built up in shallow offshore water, sometimes only a few hundred yards from the coast but often several miles at sea. Barrier islands are always oriented approximately parallel to the shore( Figure 20-16).

 

They are believed to result from the heaping up of debris where large waves ( particularly storm waves) begin to break in the shallow water of continental shelves. However, many larger barrier islands may have more complicated histories linked to the lowered sea level that resulted when a large amount of seawater was locked up in glaciers during Pleistocene times.
Barrier islands often become the dominant element of the coastal terrain. Although they usually rise at most only a few feet above sea level and are typically only a few hundred yards wide, they may extend many miles in length. Most of the Atlantic and Gulf of Mexico coastline of the United State, for instance, is paralleled by lengthy barrier island, several more than 30 miles( 48 km) long( Figure 20-17).

An extensive barrier islands isolates the water between itself and the mainland, forming a body of quiet salt or brackish water called a lagoon. Over time, a lagoon becomes increasingly filled with water-deposited sediment from coastal stream, wind-deposited sand from the barrier islands, and tidal deposits if the lagoon has an opening to the sea. All three of these sources contribute to the buildup of mudflats on the edges of the lagoon. Unless tidal inlets across the barrier island permit vigorous tides or currents to carry lagoon debris seaward, therefore, the ultimate destiny of most lagoons is to slowly be transformed first to marshes and then to meadows.

In addition to infilling by sediment, other factor contributes to a lagoon ‘s disappearance. After a barrier island becomes a certain size, it often begins to migrate slowly shoreward as waves wear away its seaward shore and sediment accumulate to build up its landward shore. Eventually, if the pattern is not interrupted by such things as changing sea level, the island and the mainland shore will merge . ”

I hope to have the opportunity to work with your University in this matter.
Thanks and best regards,
Eng. Doan Manh Dung ( Email : dungdzoan@gmail.com)

Remark : I believe that the above theory can explain the phenomenon of barrier islands and  the phenomenon of missing the ships and air plane at Bermuda zone.

 

Bản dịch :
Thư ngỏ đã gửi đến Đại học California , Los Angeles.
V/V : Đảo chắn dọc theo bờ biển Florida.
Thưa các ngài,
Tôi là Kỹ sư Doãn Mạnh Dũng, người Việt Nam, đang sống tại Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tôi đã đọc cuốn sách của trường Đại học Califonia nhưng tôi có ý tưởng khác để giải thích hiện tượng đảo chắn dọc theo bờ biển Florida.
Sự chênh lệch nhiệt giữa bắc bán cầu của trái đất và xích đạo đã  hình thành dòng hải lưu chảy tầng đáy từ bắc bán cầu về xích đạo.Nhưng trái đất quay từ tây sang đông nên dòng hải lưu trên di chuyển từ đông sang tây theo lực Coriolic. Dòng hải lưu trên đã đem sa bồi từ đáy biển sắp xếp lại thành đảo chắn.
Tôi đã giải thích đảo chắn ở trang web :
http://www.kinhtebien.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=373:o-chn-nguyen-nhan-va-ng-dng-&catid=36:quy-luat-boi-lap-bo-bien-dong-vn-&Itemid=27
Tôi mong muốn có cơ hội để giải thích ý tưởng của tôi một cách chi tiết hơn.
Sự giải thích của ông MacKnight trong cuốn sách như sau :
Sách có tên “Physical Geography – A landscape Appreciation” Sixth Edition of Tom L. MacKnight , University of California , Los Angeles , PRENTICE HALL – Upper Saddle River, NewJersey 07458, xuất bản lần thứ nhất 1984 ,xuất bản lần thứ sáu 1999, trang 555 :
“Barier Island/ Lagoon
Đảo chắn/Đầm phá
Một hiện tượng phổ biến khác trên vùng ven biển chính là sự hiện diện của những đảo chắn (Figure 20-15),một dải cát dài, hẹp hình thành trên vùng nước nông, chỉ cách bờ biển khoảng vài trăm yard, nhưng cũng có khi đến vài dặm. Các đảo chắn thường nằm gần song song với đường bờ biển (Figure 20-16).
Người ta tin rằng các cồn cát này được tạo nên do hiện tượng các cơn sóng lớn (đặc biệt là sóng trong các cơn bão) bắt đầu bị vỡ khi vào đến vùng nước nông ven biển đã vun cát lên thành đống. Tuy nhiên, nhiều đảo chắn như vậy lại có nguồn gốc lịch sử phức tạp hơn gắn với những vùng biển nông, hình thành khi một lượng lớn nước biển bị giữ lại trong các khối băng thuộc kỷ plextosen.
Các đảo chắn thường trở thành hiện tượng địa hình phổ biển tại các vùng ven biển. Mặc dù, các đảo này thường chỉ cao hơn mực nước biển khoảng vài feet, cũng như chỉ rộng khoảng vài trăm yard, nhưng chúng có thể kéo dài nhiều dặm. Hầu hết vùng ven biển Đại Tây dương và vịnh Mexico của Hoa Kỳ đều có những đảo chắn dài chạy song song với đường bờ biển, nhiều khi kéo dài tới trên 30 dặm (48 km). (Figure 20-17).
Một đảo chắn lớn có thể tạo nên một vùng lặng, nước mặn hoặc nước lợ, nằm giữa chính đảo chắn đó và đất liền. Vùng nước này được gọi là đầm phá. Theo thời gian, đầm phá ngày càng bị bồi lấp bởi lượng sa bồi của các dòng chảy ven biển, cát bị gió cuốn từ chính những đảo chắn đó, hay phù sa hoặc các vật thể khác bị cuốn theo thủy triều nếu như đầm phá đó còn có chỗ mở, thông với biển. Tất cả 3 yếu tố này đều góp phần tạo nên đáy bùn của đầm phá. Trừ khi dòng thủy triều chảy vào quá mạnh khi vượt qua các đảo chắn mang theo những gì từ đầm phá trở ra biển, còn thông thường thì hầu hết các đầm phá đều từ từ biến thành các vùng đầm lầy rồi lại thành các bãi sình.

Bên cạnh yếu tố bồi lấp cũng còn có những nguyên nhân khác dẫn tới hiện tượng biến mất các đầm phá. Sau khi đảo chắn đã lớn đến một mức độ nhất định, nó thường chuyển dịch dần vào bờ do phía ngoài thì bị sóng bào mòn dần đi, còn phía trong thì lại có sa bồi tích tụ. Nếu quá trình đó không bị thay đổi bởi một yếu tố nào khác , ví dụ như biến đổi mực nước biển, thì sẽ đến lúc đảo chắn sẽ nhập vào đất liền. ”
Tôi hy vọng có cơ hội cùng làm việc với trường Đại học của Quý ngài về sự việc nầy.
Xin cám ơn và chào trân trọng.
KS. Doãn Mạnh Dũng( Email : dungdzoan@gmail.com)
Ghi chú : Tôi tin rằng với lý thuyết trên có thể  giải thích hiện tượng đảo chắn và  hiện tượng mất tích tàu thuyền và máy bay tại khu vực Bermuda.