Tìm giải pháp tối ưu là tinh thần của GS Hoàng Tụy và IDS – KS Doãn Mạnh Dũng

Khi đó chúng tôi được học toán nhị phân là tiền đề cho máy tính , đồ thị cây và các phương pháp tối ưu.Thời gian học tuy không nhiều nhưng đã nuôi trong tôi một mầm sống mảnh liệt mà cã đời tôi luôn theo đuổi. GS  Hoàng Tụy dạy chuyên về các phương pháp tối ưu và đồ thị cây… Chính tư duy tối ưu của GS Hoàng Tụy đã khuyên tôi không bao giờ biết thỏa mản trí tuệ mà mình có được.Nay đã về hưu, tôi đã không ân hận những năm tháng mà mình đã sống và làm việc cật lực cho đất nước. Nhân ngày giải tán IDS, tôi muốn nói rõ rằng chính tinh thần tìm kiếm giải pháp tối ưu của GS  Hoàng Tụy  đã giúp tôi  tìm ra mô hình cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong cho Tổ quốc.Tôi tin rằng thầy Hoàng Tụy sẽ vui khi biết rằng các học trò của ông đã sống và làm việc có hiệu quả cho đất nước. Phải chăng cả đời nghiên cứu môn học thuật tìm các phương pháp tối ưu đã vào máu thịt,nên Giáo sư Hoàng Tụy đã không thể chấp nhận các giải pháp kiến quốc hiện nay thiếu hiệu quả ?. Vì vậy ông đã đứng ra sáng lập Viện Nghiên cứu  Phát triển ( IDS).Tôi không đủ tiêu chuẩn tham gia IDS  nhưng  Viện Nghiên cứu Phát triển ( IDS) buộc phải giải tán là một tin buồn với giới trí thức. IDS giải tán vì không chấp nhận Quyết định 97/2009/QĐ-TTg. Theo quyết định trên ,các  tổ chức nghiên cứu khoa học  có phản biện ngược với chính sách của Chính phủ thì không được công bố công khai.Các vị lảnh đạo Chính phủ hiện nay đều là trí thức. Vì vậy họ hiểu hơn ai hết sự phản biện chỉ làm tăng hiệu quả điều hành của Chính phủ, tăng sức mạnh của đất nước.Chỉ những người vì lợi ích nhóm và riêng tư thì ngại phản biện công khai .Chúng tôi hy vọng quyết định  97/2009/QĐ-TTg sẽ được điều chỉnh lại. Tinh thần của GS Hoàng Tụy là tinh thần tìm kiếm giải pháp tối ưu xây dựng một Việt Nam hùng mạnh.Ngọn lữa đó không bao giờ tắt và một lúc nào đó sẽ bùng cháy để Việt Nam trở thành một cường quốc , để không có bất cứ kẽ thù nào có thể tấn công Việt Nam như trận xâm chiếm  Lão Sơn-1984 giết chết 3700 chiến sĩ và trận đánh chiếm Gạc Ma -1988 sát hại các  chiến sĩ Việt Nam tay không vũ khí. Tìm các giải pháp tối ưu để sớm có một Việt Nam hùng mạnh đó là tinh thần của GS Hoàng Tụy  và cùng là tinh thần của IDS  sẽ mãi mãi soi sáng con đường đi của trí thức Việt Nam.KS Doãn Mạnh Dũng