Để trả lời bức xúc của tỉnh Kiên Giang khi đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng !

ĐBSCL có hai hồ điều tiết nước. Đó là Biển Hồ ở Kampuchia và hồ Đồng Tháp Mười. Từ năm 1996, khi nghiên cứu lũ ĐBSCL tôi đã đề xuất sử dụng hồ Đồng Tháp Mười làm hồ điều tiết nước cho ĐBSCL: giảm cường độ lũ trong mùa mưa và góp phần chống hạn, nhiễm mặn trong mùa khô. Nhưng chính quyền Trung ương đã thả nổi cho “trăm hoa đua nở”. Hồ Đồng Tháp Mười đã được từng bước đắp đê bao để hình thành làng xã và cải tạo để trồng lúa. Lợi thì ít, hại thì nhiều. Thông tin từ ông Phó Chủ tịch tỉnh Kiên Giang là tín hiệu đáng lo. Dù chậm, còn hơn để quá muộn. Để  trả lời bức xúc của tỉnh Kiên Giang khi đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nên  có những Hội thảo khoa học để giải quyết dứt điểm chiến lược môi trường cho ĐBSCL.
KS Doãn Mạnh Dũng