Xây dựng cảng nước sâu Trần Đề theo tự nhiên!

Ngày 4/8/2015, trong cuộc họp toàn thể lảnh đạo các Ban ngành Bộ GTVT cùng ba trường Đại học : Đại học Hàng Hải, Đại học Xây dựng và Đại học GTVT Tp HCM với sự chủ trì của Bộ trưởng Đinh La Thăng, tôi đã trực tiếp báo cáo về giải pháp xây dựng cảng nước sâu Trần Đề bằng phương pháp xây dựng tự nhiên. Đó là phương pháp sử dụng quy luật bồi lấp tự nhiên để thực hiện xây dựng cảng. Sau Hội nghị, Văn phòng Bộ GTVT đã ra văn bản ủng hộ giải pháp của chúng tôi.
Giải pháp của chúng tôi xây dựng cảng chuyên dụng xuất gạo, tiếp nhận tàu 30.000 DWT cho  lô gạo lớn nhất 25.000 T , cảng chuyển tải cho tàu dầu hay than từ 100.000 DWT đến 150.000 DWT ở ngoài khơi tiếp giáp với Cù Lao Dung. Giải pháp không nạo vét cửa Trần Đề tạo nguy cơ nhiểm mặn. Không xây dựng cầu như ý kiến của ông Nguyển Văn Thể. Tàu sông ra cảng an toàn không phải nâng cấp tàu.
Chính phủ Nguyển Xuân Phúc đã kêu gọi giới trí thức đóng góp trí tuệ xây dựng đất nước vì lợi ích của Tổ quốc. Nhưng rất tiếc trong Hội nghị trên Bộ GTVT không mới chúng tôi mặc dầu họ đã biết giải pháp của chúng tôi.
Bằng bài viết này, tôi  đề nghị Chính phủ giao cho tôi và đồng sự  được chủ trì về giải pháp kỹ thuật cho mục tiêu Xây dựng cảng nước sâu Trần Đề theo tự nhiên.
Người Việt Nam thừa trí tuệ để đưa dân tộc này thoát nghèo đói và phát triển ổn định nếu thực hiện tư duy của một Chính phủ Kiến tạo và Chính phủ Minh bạch như phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Chúng tôi hy vọng bạn đọc chuyển bài viết này đến ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Trọng NGhĩa.
KS Doãn Mạnh Dũng