Ai được lợi khi Viettel xây dựng cơ sở hạ tầng tại sân bay Miếu Môn

Ai được lợi khi Viettel xây dựng cơ sở hạ tầng tại sân bay Miếu Môn

Đó là sân bay Miếu Môn bảo vệ thủ đô Hà Nội và sân bay Kiến An bảo vệ thành phố Hải Phòng. Với kẻ thù, việc kiểm soát cả hai sân bay này là vô cùng quan trọng, nhất là sân bay Miếu Môn.

Chúng ta biết, các hệ thống thông tin của Việt Nam đều nhập linh kiện điện tử từ Trung Quốc. Vậy khi đặt hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin của Viettel tại Miếu Môn, liệu người Việt Nam có chắc chắn rằng hệ thống tự động ghi nhận âm thanh và hình ảnh, các thông tin trao đổi trong sân bay Miếu Môn không thể lọt ra ra ngoài để kẻ thù có thể nhanh chóng vô hiệu hóa các tiêm kích của Việt Nam ?

Sự tồn tại và trường tồn của dân tộc Việt Nam là mục tiêu mà chúng ta buộc luôn luôn tính đến !

KS Doãn Mạnh Dũng