Ba giải pháp cứu vãn dự án Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong

Ba giải pháp cứu vãn dự án Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong

Sau vụ Vinashin chắc chắn các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam không dể vay , mà nếu vay được phải chịu lãi suất cao.Trong hoàn cảnh trên  Chính phủ nên quan tâm 3 giải pháp sau :

 

1/ Chính phủ nên chấp nhận chính sách khu kinh tế mở cho toàn bộ bán đảo Hòn Gốm và Hòn Lớn. Hàng rào hải quan ngăn cách khu kinh tế mở và nội địa dài khoãng 300 m tại chân đềo Cổ Mã. Thời gian cho thuê 70-90 năm. Hàng hóa đưa vào khu vực này và xuất đi hoàn toàn được miễn thuế.

2/  Chính phủ cần đưa ra bản đồ quy hoach xây dựng và kiến trúc với tỷ lệ 1/500 -1/1000 cho toàn bộ Khu kinh tế mở .Các doanh nghiệp trong và ngoài nước có thể căn cứ chuyên môn và vốn của mình để tham gia đấu thầu mua đất và mặt nước để  đầu tư.Để có bản đồ trên nên tổ chức thi trên phạm vị quốc tế để chọn giải pháp tối ưu sau khi nhận  sự góp ý của nhân dân.Tiền đấu thầu bán đất và mặt nước sẽ trả chi phí cho bản quy hoach trên. 3/  Chính phủ nên kêu gọi BOT tuyến đường từ Vịnh Vân Phong đi Ban Mê Thuột  để nguồn hàng có thể di chuyển từ Tây Nguyên về cảng Vân Phong.Nếu giải pháp trên được thực hiện, Việt Nam không cần vốn,vẩn có thể xây dựng và hình thành cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong.

 KS Doãn Mạnh Dũng  

Phim thăm Vân Phong

Tổng quan về Vân Phong