Chúc mừng Việt -Mỹ  là đối tác chiến lược toàn diện.      KS Doãn Mạnh Dũng  

Chúc mừng Việt -Mỹ  là đối tác chiến lược toàn diện.      KS Doãn Mạnh Dũng  

Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Phường 8 , Đường Huỳnh Tịch Của ,Quận 3, Tp HCM.

Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2/9/1945 mở đầu bằng một chân lý vĩnh cửu và phổ biến được trích từ Hiến pháp Mỹ : “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được”.

Mục tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rõ ràng. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc người Việt Nam :

  • Dĩ bất biến, ứng vạn biến.

Nghĩa rằng mục tiêu của Việt Nam là không thay đổi còn giải pháp có thể thay đổi.

Ngày 7/5/1954 Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hoàn thành chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ngày 30/4/1975 Tổng Bí thư Lê Duẩn đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.

Ngày 10/9/2023 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden xác lập “ Việt -Mỹ là đối tác chiến lược toàn diện”.

Hai quốc gia Việt Nam và Mỹ cùng mục tiêu rõ ràng như trong Tuyên ngôn Độc lập. Nhờ đối thoại, Việt -Mỹ dể dàng khép lại quá khứ, vượt qua sự khác biệt để tiến đến văn minh. Khát vọng của người dân Việt Nam  trong Tuyên ngôn Độc lập là nền tảng để  Việt Nam có thể hợp tác với Mỹ và bước vào hàng ngũ những quốc gia văn minh của nhân loại.

Các vị lảnh đạo Việt Nam đã vượt qua mọi sóng gió và bão tố, xác lập một nền tảng pháp lý vững chắc để đưa dân tộc hướng đến nền văn minh. Quá khứ đó là sự thật và không thể thay đổi trong môi trường trưởng thành của chính trị thế giới và cả năng lực tiếp nhận của văn hóa Việt Nam. Vì khát vọng một Việt Nam trường tồn, người Việt Nam hảy nhớ lời tổ tiên “Nhiểu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng “ hảy khép lại quá khứ để hòa giải, hòa hợp dân tộc. Người Việt Nam, nhất là tuổi trẻ Việt Nam  cần vượt qua chính mình, đón nhận cơ hội  vô cùng quý hiếm này của đất nước.

Nền văn minh  đó là gì ?

Mỗi công dân phải vượt qua chính mình để có sức khỏe, trí tuệ, kỹ năng; đưa trí tuệ vào hàng hóa hay dịch vụ  và trao đổi chúng công khai và minh bạch. Sự công khai tài chính cá nhân trước khi làm quan và khi rời quan trường là thước đo nhân cách và phẩm giá của công dân.

Đối với môi trường cần giữ sự ổn định và bền vững vì môi trường quyết định sự tồn tại của loài người.

Đối với đồng loại cần yêu thương và sự khoan dung vì tình yêu thương giúp loài người vượt qua mọi khó khăn và sống trong hạnh phúc.

Nhờ tình yêu nước, người Việt Nam  đã có đủ sức mạnh và trí tuệ vượt qua rất nhiều thử thách  khắc nghiệt để có ngày hôm nay. Lịch sử đã dạy người Việt Nam rằng, giá trị lớn nhất của kiếp người không phải chiếm đoạt được những gì từ đồng loại như danh, vật chất, tình dục  mà đã cống hiến được gì để thế hệ sau có thể sử dụng kết quả đó cho hành trình đi tìm hạnh phúc.

Mừng ngày vui, mong rằng người Việt Nam tự tin, vượt qua mọi sự khác biệt để cùng xây dựng một đất nước Việt Nam : Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Xin chân thành cám ơn Tổng thống Joe Biden – người đã đồng hành với  khát vọng Việt Nam từ tuổi thanh xuân và các thành viên của phái đoàn Hoa kỳ .

Chúc mừng ngày lịch sử  10/9/2023 đã  xác lập Việt-Mỹ là đối tác chiến lược toàn diện./.