Cần phải có Tòa Bảo Hiến

Sự việc đã xảy ra rồi, sự trừng phạt những người lạm dụng quyền lực không phải là sự trả thù cho anh Kiều mà là mong muốn phải chấm dứt ngay những hành động vi phạp pháp luật và đạo đức của những người có quyền lực trong ngành Công An.
Nhớ khoãng năm 2003, tôi được mời đến Phú Yên trình bày chiến lược phát triển Nam Phú Yên với tiềm năng cảng Vũng Rô và đường Đông Tây từ Nam Phú Yên lên Buôn Hồ và Ban Mê Thuột. Đó là cơ sở khoa học để hình thành Nhà máy lọc dầu Phú Yên do Nga đầu tư. Khi đó anh Đào Tấn Lộc đang là Chủ tịch tỉnh Phú Yên có hỏi tôi trước nhiều người :

“Anh Dũng có muốn trở thành công dân danh dự Phú Yên không ?”

Vừa nghe, khi đó tôi giật mình và nói rằng :

“Được sống như một người bình thường đã là hạnh phúc lắm rối !”

Hôm nay ngẩm lại, anh Kiều mà được sống, được đối xử bình thường thì đó là ước mơ của các con anh.
Được biết ông Đào Tấn Lộc hiện nay là Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên. Bằng những dòng này, tôi hy vọng Tỉnh Phú Yên nhận lổi với dân vì Tỉnh quản lý ngành Công An và quan trọng hơn là cần có biện pháp răn đe với các cơ quan có quyền lực để từ nay mọi người dân đều cảm thấy hạnh phúc khi được là công dân của tỉnh Phú Yên.
Chủ tịch tỉnh Phủ Yên Phạm Đình Cự khẳng định:
“Về nguyên tắc chúng tôi không can thiệp mà luật pháp thì cứ xử lý theo luật pháp”.
Sự việc Tòa xử không thỏa đáng gây bức xúc với dân, đã đặt câu hỏi sự hồ nghi về sự không hòan chỉnh của Hiến pháp 2013 vừa được Quốc hội bỏ phiếu thông qua. Khi Tòa sai, ai xử Tòa? Rõ ràng cần phải có Tòa Bảo Hiến, đó là khiếm khuyết lớn của Hiến pháp 2013.
Ks Doãn Mạnh Dũng