Con chim cóc, đại bàng và kiếp người

Theo bản năng, chim lao xuống nước bắt cá.Vì cổ đeo dây nên chim cóc không thể nuốt cá. Ngư ông chỉ việc thu dây lại,bắt cá từ mỏ chim. Có con chim cóc đủ trí khôn nên buồn với kiếp làm chim cóc và cầu xin với Đức Phật :

-Kính thưa Đức Phật, kiếp sau xin đừng cho con làm chim cóc. Con không muốn phải đi bắt cá phạm tội sát sinh hay tranh giành thức ăn với loài khác.

Hết kiếp nạn làm chim cóc, kiếp sau con chim cóc thông minh đã trở thành đại bàng trên đỉnh núi. Vì lời nguyền trên, nên nó chỉ ăn một thứ đặc biệt của núi rừng mà các loài khác không thể ăn được. Từ đỉnh núi , nó nhìn và biết được những con bò bị sư tử ăn thịt.
Đợi khi xác bò chỉ còn những chiếc xương ống, nó bay đến dùng chân quặp chặt khúc xương rồi bay cao, chọn nơi có đá để thả xuống. Từ trên cao, khúc xương rơi xuống đá vỡ tan. Chim bay xuống mổ lấy phần tủy trong xương để sống. Nhờ ăn nhiều tủy xương, chim lại càng thông minh.
Khi được làm người, con chim cóc thông minh nọ đã chọn kiếp làm người có tri thức. Họ hàng nhà nó làm nghề gì cũng rất giỏi, rất thành công. Vì nó luôn luôn đưa nhiều trí khôn vào nghề. Nhờ vậy gia đình và dòng họ nó sống trong hạnh phúc.
Còn những con chim cóc kém thông minh khác luôn luôn thỏa mãn với số phận.Nó chấp nhận cả hai kiếp làm chim cóc. Khi được Đức Phật cho sống kiếp người, nó vẩn còn thói quen của con chim cóc. Nó chuyên đi trộm tiền từ các két về cho chủ. Vì vậy nó thường trở thành những vật tế khi xã hội ghét tham nhũng.
KS Doãn Mạnh Dũng