Hà Lan sử dụng gió và dòng hải lưu để xây dựng cảng biển

Hà Lan sử dụng gió và dòng hải lưu để xây dựng cảng biển

Ông M.J.F Marcel Stive của TUDelft Hà Lan đã giới thiệu tư duy sử dụng gió và dòng chảy để tự xây dựng cảng ở Hà Lan.
Tài liệu được ông M.J.F Marcel Stive giới thiệu như sau :
Chỉ cần thời gian từ quý 2-2009 đến quý 4-2011, chưa đến 3 năm. Hà Lan đã sử dụng gió và dòng chảy để xây dựng cảng kết hợp với phương pháp định vị của con người như hình dưới đây :

Tài liệu trên ông  ông M.J.F Marcel Stive cũng giới thiệu trong Hội thảo Deltas 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh về các đồng bằng Hà Lan, đồng bằng Mississippi và đồng bằng Sông Cữu Long.

Như vậy con người trong thời đại kinh tế tri thức, việc nghiên cứu và biết các quy luật thiên nhiên của nơi định xây dựng rất quan trọng. Nó quyết định sự thành công của dự án. Một Việt kiều đã kể lại lời của người thầy ở phương Tây dạy như sau :
– Người kỹ sư có thể làm những việc mà kẻ dốt nhất cũng có thể làm được nhưng với số tiền ít nhất và tác động đến môi trường là ít nhất.
Để Việt Nam có đủ sức tiến ra biển lớn, người Việt Nam không thể không hiểu những quy luật thiên nhiên trên mảnh đất này.
Ks Doãn Mạnh Dũng