Hoan nghênh Đại hội thành lập Hội Triết học Việt Nam

Được làm Người, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Triết học là kim chỉ nam giúp từng cá nhân chọn hành trình đi tìm hạnh phúc mà không hối tiếc trong một kiếp người ngắn ngủi.

Triết học giúp con người thấy được căn nhà  trước khi xây. Vì vậy triết học giúp các nhà chính trị đưa ra những chính sách để tổ chức một xã hội lý tưởng.

Hy vọng việc thành lập Hội Triết học Việt Nam sẽ giúp đánh thức mọi tiềm năng trí tuệ của xã hội Việt Nam.

Triết học của loài người được ghi chép lại từ khoãng 400 năm trước Công nguyên, thời Socrate ở phương Tây, Khổng tử ở phương Đông. Nhưng tư duy của Khổng tử đã dẩn dắt Trung Quốc đối đầu với sự văn minh của loài người. Trung Quốc hôm nay tứ bề thọ địch và đứng trước nguy cơ sụp đổ và bị chia cắt !

Chính quyền Việt Nam hình thành từ nòng súng. Và súng đã bắn vào những người nông dân đã hoàn thành sứ mạng tạo ra chính quyền này. Sự bế tắc đã không thể giải thích được bằng Tòa án của những người đang cầm súng, nhưng hoàn toàn có thể giải thích rất đơn giản bằng triết học.

Tôi cho rằng, mọi việc nên bắt đầu từ nghiên cứu Immanuel Kant – Triết gia người Đức ( 1724-1804) đã tìm ra phương pháp luận theo lớp. Phương pháp luận của I. Kant đã giúp tôi phát minh ra Tua-bin mới phát điện chạy bằng dòng chảy tự nhiên và vượt xa với mọi tua-bin truyền thống khác đang sử dụng  cùng loại động năng.

Nếu thực sự yêu đất nước này và muốn đất nước Việt Nam tiến đến văn minh, Hội triết học Việt Nam hảy là sân chơi tự do cho tất cả mọi người.

Nhà triết học Votaire ( 1694-1778 ), người Pháp nói :

“Tôi hoàn toàn không đồng ý với anh, nhưng tôi sẵn sàng hy sinh tính mạng để bênh vực quyền tự do phát biểu của anh “ ( Trg. 206 – Câu chuyện Triết học – Will Durant, NXB Thời đại và Hồng Đức -2014).

KS Doãn Mạnh Dũng