Kính dâng hương hồn anh Thái Quang Trung

Kính dâng hương hồn anh Thái Quang Trung
 
ĐBSCL là một trong các đồng bằng quý hiếm trên thế giới về tài nguyên đất và nước. Sự phát triển ĐBSCL chỉ ổn định và bền vững khi gắn với sự ổn định và bền vững của thiên nhiên. Đây là vùng hội tụ và dung hòa của các nền văn hóa khác nhau.Với nhận thức tiềm năng thiên nhiên và văn hóa của ĐBSCL, ông đã đưa ra ý tưởng hình thành nhóm “Mekong 21″ từ đầu năm 2013 với khẩu hiệu ” Phát triển xanh ĐBSCL vì nguồn thực phẩm cho thế giới.”
Thái Quang Trung với GDP phải có hàm lượng hạnh phúc :
Sự phát triển của một đất nước không thể chỉ bao hàm con số thu nhập GDP mà cần bao hàm sự hạnh phúc của con người. Hạnh phúc không chỉ trong nhu cầu vật chất, mà rất cần môi trường thiên nhiên trong lành và môi trường văn hóa với tình yêu thương giữa con người và con người.
Kính dâng hương hồn anh Thái Quang Trung
Gặp anh, tôi thấy màu xanh,
Gặp anh tôi thấy đất lành, hồn quê.
Kiếp người một chuổi đam mê,
Phương xa, xứ lạ một bề lo toan.
Tình người nặng gánh đa đoan,
Mong đời bớt khổ, vẹn toàn niềm vui.
Bắc Nam , đi ngược về xuôi,
Quê hương , nặng gánh bùi ngùi trong tim.
Cả đời đốt đuốc đi tìm,
Màu xanh bền vững là niềm ước mong.
Hồn anh là những dòng sông,
Phù sa trĩu nặng, ruộng đồng thêm tươi.
Người ơi, người hảy yêu người,
Trần gian hạnh phúc vì đời yêu nhau.
KS Doãn Mạnh Dũng