Mong  thi hài Đại tá Bùi Văn Tùng được an táng tại nghĩa trang chính sách Thủ Đức

Mong  thi hài Đại tá Bùi Văn Tùng được an táng tại nghĩa trang chính sách Thủ Đức

Hôm nay là ngày cuối cùng thi hài Đại tá Bùi Văn Tùng được quàn tại nhà riêng và ngày mai là ngày 12/2/2023 sẽ động quan lúc 06:15 h đưa thi hài ông đi hỏa táng tại Nghĩa trang Phúc An Viên, Quận 9.

Tôi là người Sài Gòn. Năm 1957, tôi may mắn được ra Bắc học tập để tiếp nối hành trình cứu nước của thế hệ cha, anh như bài ca Nam bộ kháng chiến. Người tiêu biểu và thần tượng của thế hệ chúng tôi là ông Đại tá Bùi Văn Tùng .

Ông Bùi Văn Tùng từ Nam ra Bắc và trở về miền Nam chiến đấu. Lịch sử đã giao cho ông Bùi Văn Tùng vai trò  thảo lời đầu hàng không điều kiện và buộc Dương Văn Minh – Tổng thống chế độ VNCH – đọc trên Đài Phát thanh Sài Gòn vào ngày 30.4.1975. Ông cũng thay mặt Quân giải phóng miền Nam Việt Nam tiếp nhận đầu hàng của tướng Dương Văn Minh, đánh dấu thời khắc chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam. Nhờ vậy, thành phố Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung đã chấm dứt nhanh chóng cảnh máu đổ và sự tàn phá của chiến tranh. Nhiều người Việt Nam nhờ vậy có cơ hội  sống sót để trở về với gia đình. Những chuẩn mực xử lý của ông Bùi Văn Tùng khi tiếp cận nội các Dương Văn Minh tại dinh Độc lập  là biểu tượng của khát vọng hòa giải và hòa hợp dân tộc.

Với sự đóng góp cụ thể và vô cùng to lớn của ông Bùi Văn Tùng, tôi thiết tha mong Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh thương lượng với gia đình ông Bùi Văn Tùng để thi hài ông được an táng tại nghĩa trang chính sách Thủ đức. Điều đó thuận lợi cho người dân Sài Gòn xưa- thành phố Hồ Chí Minh hôm nay có cơ hội đến thắp nhan tại phần mộ của ông, nhớ mãi một ân nhân của chính gia đình mình.

Lòng thành, kính mong  Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và gia đình ông Bùi Văn Tùng chấp thuận.

Thành phố Hồ Chí Minh,  05:15 h ngày 11.2.2023

KS Doãn Mạnh Dũng