Vĩnh biệt Đại tá Bùi Văn Tùng

Vĩnh biệt Đại tá Bùi Văn Tùng

Đại tá Bùi Văn Tùng là người đã thảo lời đầu hàng không điều kiện và buộc Dương Văn Minh- Tổng thống chế độ VNCH- đọc trên Đài Phát thanh Sài Gòn vào ngày 30.4.1975. Ông cũng thay mặt Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam tiếp nhận đầu hàng của tướng Dương Văn Minh, đánh dấu thời khắc chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam.

Lời chia buồn trong sổ Tang của Đại tá  Nguyễn Văn Tàu ( Tư Cang )- Anh hùng lực lực lượng vũ trang nhân dân , Nguyên chính ủy Lữ đoàn 316 :

“ Tôi, Nguyễn Văn Tàu bí danh Tư Cang xin vĩnh biệt đồng chí Bùi Tùng , nguyên chính ủy Lữ đoàn 203 xe tăng, đơn vị đi đầu vào giải phóng Sài Gòn ( ngày 30/4/1975) . Là đơn vị đi đầu vào bắt sống Tổng thống Dương Văn Minh và toàn bộ nội các của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, bắt buộc Tổng thống Dương Văn Minh đọc lời đầu hàng quân giải phóng.

Sau này tôi càng khâm phục đức độ khiêm tốn của anh, được đồng đội và mọi người yêu mến. Thế là rất tốt đối  với một người lính Cụ Hồ.

Ngày 9/2/2023

Đại tá Nguyễn Văn Tàu ( Tư Cang ) “

 

Lời chia buồn trong sổ Tang của KS Doãn Mạnh Dũng

“ Xin vĩnh biệt ông Bùi Văn Tùng- một nhân cách lớn với lòng yêu nước, trí tuệ thông minh và sự khiêm nhường.

Ông Bùi Văn Tùng là tấm gương cho thế hệ chúng tôi biết sống và chiến đấu vì lợi ích của đất nước.

Xin vĩnh biệt.

Ngày 9/2/2023

KS. Doãn Mạnh Dũng  “