Một cơ hội vô cùng hiếm đã đến với nhân dân Ucraina !

Tại Libya, Đại tá Gaddafi là người anh hùng khí lật đổ vua Libya năm 1969 và trở thành nhà độc tài bị bắn chết trong ống cống vào năm 2011.
Tại Ai Cập, Ông Mubarak lên kế nhiệm chức Tổng thống sau vụ ám sát Tổng Thống Anwar Al Sadad ngày 6 tháng 10 năm 1981 và phải từ chức vào ngày 11 tháng 2 năm 2011 với gia tài bị phát hiện đến 70 tỷ USD. Sau đó ông Mô-ha-mét Mô-xi, Chủ tịch Đảng Tự do và Chính nghĩa thuộc Tổ chức Anh em Hồi giáo đã thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống lần đầu. Nhưng sau khi có quyền hành, ông Mô-ha-mét Mô-xi đã không thóat được quy luật chung, tìm cách sửa Hiến pháp muốn biến Ai cập thành đất nước của Tổ chức Anh em Hồi giáo. Hậu quả ông Mô-ha-mét Mô-xi bị quân đội đảo chính và đưa đảng ông ra ngoài vòng pháp luật.
Những ví dụ điển hình trên đã chỉ ra quy luật chung, sau cuộc khời nghĩa thành công những người chỉ huy cuộc khởi nghĩa bao giờ cũng đưa ra một mô hình cai trị đất nước hay gọi là Hiến pháp để nhằm bảo vệ thành quả và công lao của chính họ dù rằng trước các cuộc khởi nghĩa hay bầu cử mọi ngôn từ đều tuyệt đẹp “của dân, do dân và vì dân”. Trên trái đất này, chỉ có nước Mỹ mới thóat ra khỏi quy luật bất hạnh trên. Nước Mỹ tuyên bố độc lập ngày 4/7/1776 nhưng phải hơn 11 năm sau, đến ngày 17/9/1787 dự án Hiến pháp do Washington chủ tọa mới được hòan thành dựa trên tư tưởng tam quyền phân lập giữa ba nhánh lập pháp (Quốc hội), hành pháp (Tổng thống), tư pháp (Tòa án) do Montesquieu, một triết gia người Pháp đề xướng. Một Hiến pháp khi những người viết ra nó dù không còn tham gia vào cơ quan quyền lực để thực thi Hiến pháp, mà vẩn vận hành suôn sẽ đất nước thì đó mới là một Hiến pháp tốt.
Hiện nay cả thế giới thừa nhận sức mạnh của Mỹ và đã nhiều người hiểu rằng sức mạnh của Mỹ xuất phát từ Hiến pháp.
Tình hình Ucraina hôm nay chắc chắn không khó khăn như nước Mỹ đã phải mất 11 năm chuẩn bị Hiến pháp, mà đã có kinh nghiệm của nhiều nước đi trước. Vì vậy nếu chính quyền tạm thời Ucraina nhanh chóng sử dụng Hiến pháp tương tự như Hiến pháp Mỹ thì chắc chắn mọi sắc tộc, mọi giai tầng trong xã hội Ucraina đều có cơ hội ngang nhau để có quyền sống, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc và chính quyền sẽ đủ khả năng kiểm sóat mọi sự lạm quyền của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào trên đất nước. Vĩnh viển những kẻ bất tài, tham nhũng không có đất tồn tại lâu dài trong bộ máy quyền lực của đất nước và mọi hành động vi phạm Hiến pháp của họ phải đối mặt với sự trừng phạt.
Với lợi thế để có một Hiến pháp tiến bộ nhất, nếu chính quyền tạm thời Ucraina nhanh chóng phổ biến rộng rãi dự thảo Hiến pháp mới theo tinh thần Hiến pháp Mỹ và mang  tinh thần vị tha của Nelson Mandela thì đất nước Ucraina sẽ chắc chắn vượt qua nội chiến và phục hồi nhanh kinh tế. Khi đó sẽ có nhiều người lại vượt biên đến Kiev để tìm công việc và hạnh phúc.
Đất nước Việt Nam từng có “Hận sông Gianh” làm “Bao thể kỹ chưa tan niềm uất hận”. Với tình yêu của người đi biển và nổi đau của người đã trãi qua chiến tranh, tác giả mong muốn hòa bình sớm đến với nhân dân Ucraina.
Ks Doãn Mạnh Dũng