Đôi chân của chị P.!

Đôi chân của chị P.!

 

Chẵng có lời nào để diển tả cảm xúc đầy đắng cay và đau xót này. Thế là người em gái đa đoan, lo toan mọi việc trong nhà đã ra đi !

Chị ra đi trong nghèo đói, từ giả một xã hội với những biển hiệu  đầy ắp bia và các món nhậu.
Đôi chân của chị, nhắc những người còn sống phải biết chọn con đường đi của chính mình.
Đừng quên đôi chân của chị Lò Thị P.

KS Doãn Mạnh Dũng