Phương án Cỏ Mây- Long Hải nếu tàu không vào được vịnh Gành Ráy- PGS-TS Hoàng Xuân Nhuận

Phương án Cỏ Mây- Long Hải nếu tàu không vào được vịnh Gành Ráy- PGS-TS Hoàng Xuân Nhuận

 

Trước mắt, phương án Cỏ May – Long Hải cần được xem xét như phương án dự phòng mang tính đột phá cho phương án Cái Mép Hạ – Long Sơn, nếu luồng cho tàu Panamax thông qua bãi cạn ở cửa vịnh Gềnh Rái bị sa bồi mạnh. 

Bố cục cảng nước sâu Cỏ Mây-Long Hải:

…Vùng duyên hải Long Điền được đặc trưng bởi vùng nước nông có độ dốc rất thoải (hình 4). Chiều rộng của vùng nước có độ sâu <3,0 m có thể rộng đến trên 3,0 km. Bờ biển ở lân cận Mũi Cơm thêu rất dốc, độ sâu 17,0 m (cho tàu Aframax) chỉ cách bờ khoảng 3,5 km ….

Xây dựng hệ thống đê bao và đê chắn sóng dài khoảng 11,3 km để tạo bể cảng  với tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết.

 

Mời các bạn nghiên cứu tài liệu chi tiết kèm theo.