Từ việc chọn Hiệu trưởng đến chọn cán bộ chiến lược

Nghe tin Hội nghị BCH Trung ương 7 chuẩn bị nhân sự chiến lược kế thừa lảnh đạo đất nước, mong rằng tiêu chí đầu tiên để chọn cán bộ chiến lược phải là lòng yêu nước. Chỉ khi có lòng yêu nước thì chắc chắn không tham nhũng và luôn luôn lắng nghe mọi ý tưởng để xây dựng đất nước như mục tiêu mà Chính phủ Việt Nam đã đưa ra : Dân giàu, Nước Mạnh, Xã hội Dân chủ, Công Bằng, Văn Minh. Nếu chỉ chọn những cán bộ không bị tố cáo tham nhũng thì những kẻ môi giới đưa nước ngoài vào Việt Nam để có quyền lực , còn tiền thì ẩn, gây hiểm nguy cho an ninh quốc gia và môi trường Việt Nam như vụ Bô -xít Tây Nguyên hay Formosa – sẽ trở thành các cán bộ lảnh đạo đất nước thì đó là đại họa còn nguy hiểm hơn cả sự tham nhũng. Vì vậy cần ưu tiên đập tan mọi sự cấu kết đen tối giữa các thế lực trong nước với các thế lực nước ngoài. Mọi thỏa thuận với nước ngoài dù là  Mỹ, Nga hay Trung Quốc cũng cần công khai trước toàn dân. Đó cũng chính là lời khuyên của Hội nghị thượng đỉnh ASIAN cuối tháng 4/2018 tại Singapore : “Tự cường và khéo léo.”
KS Doãn Mạnh Dũng