Tổng thống Ukraine Zelensky hứa 3 điều nếu lính Nga đầu hàng

Tổng thống Ukraine Zelensky hứa 3 điều nếu lính Nga đầu hàng

Sau khi Tổng thống Nga – ông Putin – ban hành lệnh Tổng động viên cục bộ với 30 vạn quân dự bị cho chiến trường Ucraina, phát biểu hôm 24/9/2022, Tổng thống Ucraina – ông Zelensky thông báo 3 lời hứa với “mọi binh sĩ Nga đầu hàng” lực lượng Ukraine, bao gồm:

“1. Bạn sẽ được đối xử một cách văn minh, phù hợp với tất cả quy định của luật quốc tế.

2. Sẽ không ai biết hoàn cảnh, lý do bạn đầu hàng. Không ai ở Nga biết bạn đã tự ý đầu hàng.

3. Nếu bạn không muốn quay về Nga và không muốn tham gia trao đổi tù binh. Chúng tôi có thể bảo đảm điều này”.