Trung tâm di sản các nhà khoa học Việt Nam (HERITIST)

Nếu nhìn lại hoạt động khoa học Việt Nam trong 10 năm qua, có lẽ đây là một hoạt động khoa học có ý nghĩa thiết thực và hữu ích nhất của các nhà khoa học Việt Nam. Hiện HERITIST đã sưa tầm được tư liệu của hơn 1300 nhà khoa học .
Giám đốc HERITIST là PGS-TS Nguyễn Văn Huy, Địa chỉ : 26 Nghĩa Dũng- Ba đình- Hà Nội, Website : http://heritist.vn ; email : info @heritist.vn
Sự hình thành và phát triển HERITIST đã nhắc nhở các nhà khoa học Việt Nam cần hướng việc nghiên cứu vào những đề tài hữu ích cho con người. Thế hệ sau không chỉ dành thời gian nghiên cứu những tấm lòng yêu nước của các nhà khoa học Việt Nam mà họ rất cần những di sản thiết thực giúp bảo vệ chủ quyền đất nước, giúp phát triển từng bước phương thức sản xuất và bảo vệ môi trường sống không chỉ vì Việt Nam mà còn vì sự tồn tại và phát triển của loài người.
Đặc biệt với khoa học xã hội, mọi học thuyết đều mang màu sắc ít nhiều của tôn giáo và tầm nhìn khó thoát khỏi môi trường văn hóa địa phương và gia đình. Nếu việc nghiên cứu mà thiếu khoa học, thiếu nền tảng mang tính phổ quát , chỉ mang tính phong trào thì những kết quả nghiên cứu đó sẽ không còn là di sản mà chỉ là câu chuyện riêng tư vô bổ của một thời tự để gió cuốn đi.
Di sản phải là những tinh hoa. Hy vọng sự hình thành và phát triển HERITIST sẽ là tiếng chuông nhắc nhở giới Khoa học Việt Nam hảy luôn luôn xứng đáng là tinh hoa của cả dân tộc.
KS Doãn Mạnh Dũng