Việc kiện Trung Quốc là vấn đề sống còn của xã hội Việt Nam

Sở dĩ có những chuyện Trung Quốc ngang nhiên dùng vũ lực ở Biển Đông hiện nay vì Chính quyền Trung Quốc đã có những chiến lược và hành động thâm hiểm buộc Việt Nam hòan tòan phụ thuộc vào Trung Quốc và tác động rõ ràng nhất từ khi nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời 1/10/1949. Từ tư tưởng cực đoan chống nhân loại với khẩu hiệu “Trí , phú ,địa, hào đào tận gốc trốc tận rể ” ở năm 1930 trong cuộc Khởi nghĩa Xô Viết Nghệ tỉnh đã thành hiện thực trong Cải cách ruộng đất năm 1953-1956, từ chia cắt đất nước năm 1954 đến chủ trương đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng, từ các nhóm lợi ích đến sự tham nhũng tràn lan… đều có nguồn gốc du nhập từ Trung Quốc. Vì vậy việc kiện Trung Quốc, không chỉ phân minh vấn đề biên giới biển mà phải thực hiện việc xóa căn nguyên gây ra sự xâm lăng về chính trị và tư tưởng. Những người cộng sản Việt Nam vốn tự nguyện dấn thân cho những mơ ước tốt đẹp cho đất nước và cho loài người nhưng thực tế đã bị Trung Quốc lèo lái và Việt Nam phải đón nhận những trái đắng nhiều hơn những quả ngọt. Để thoát khỏi những khó khăn hiện nay của đất nước, lịch sử đòi hỏi phải chấm dứt mối quan hệ phụ thuộc Việt Nam vào Trung Quốc. Đây là tiên đề đầu tiên để có nền dân chủ thật sự ở Việt Nam. Khi Việt Nam thực sự có nền dân chủ, tất nhiên cả thế giới sẽ hổ trợ Việt Nam như hổ trợ Ucraina trong bảo vệ chủ quyền và kiến thiết đất nước. Chính quyền Trung Quốc rất sợ nền dân chủ thật sự tiến tới sát biên giới Trung Quốc. Nó đe dọa lợi ích của những người cầm quyền Trung Quốc hiện nay nhưng sẽ đem lại ước mơ và hạnh phúc thật sự cho nhân dân Trung Quốc khi đất nước Trung Quốc có một Hiến pháp mà mọi người đều có quyền và cơ hội như nhau trên con đường mưu tìm hạnh phúc.
Còn việc để hòa giải dân tộc,tất yếu cần một “Hiến pháp hòa giải”. Nhưng mọi mơ  ước xây dựng và kiến thiết đất nước  chỉ là “Giấc mộng Nam kha ” khi Việt Nam vẩn còn tiếp tục bị phụ thuộc vào Trung Quốc từ tiêu thu hàng hóa đến việc luôn luôn chọn các dự án thiếu hiệu quả kinh tế trong đầu tư  nhưng mang nguy cơ phá hoại môi trường như dự án Bô xit Tây Nguyên, từ việc biên giới bị lấn dần đến các yếu huyệt an ninh phòng thủ cũng bị Trung Quốc chiếm như ở Sơn Dương – Hà Tỉnh…
KS Doãn Mạnh Dũng