Vụ án Hồ Duy Hải, nên bắt đầu lại từ so sánh dấu vân tay hung thủ để lại tại hiện trường với dấu vân tay các nghi phạm khi làm chứng minh thư !

Trong các tường trình ban đầu, những nghi phạm đều ở tuổi đi học nghề. Muốn học nghề mọi học viên đều phải cung cấp giấy tờ xác nhận nhân thân. Có nghĩa rằng các nghi phạm đều có Chứng Minh thư. Khi làm chứng minh thư, mọi cá nhân đều phải lấy dấu 10 ngón tay.

Chúng ta nên bắt đầu lại từ việc so sánh dấu vân tay của hung thủ để lại tại hiện trường vụ án với các dấu vân tay của các nghi phạm được lưu trữ tại cơ quan Công an khi làm chứng minh thư.

KS Doãn Mạnh Dũng