Cải cách đất nước theo hướng nào ?

Chúng ta nhớ, giữa thập niên 1980, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh từng có lời khuyên với các văn nghệ sĩ trong việc sáng tác. Ông nói: “Hãy tự cứu lấy mình trước khi trời cứu”. Tôi hiểu lời khuyên của ông Tổng Bí thư là các văn nghệ sĩ phải tự thay đổi từ trái tim, trí tuệ và nghệ thuật thể hiện để có những tác phẩm mới.  Nói rõ hơn đó là trái tim biết yêu con người, trí tuệ của sự tiến hóa và tài năng thể hiện bằng năng lực bẩm sinh của văn nghệ sĩ.
Nhưng khi các quan chức có quyền lực trong xã hội cùng chủ trương “Hãy tự cứu lấy mình trước khi trời cứu” thì “Cơ thể chính trị” không thể không dị dạng.
Từ dạy học đến sử dụng con người, từ nghiên cứu khoa học đến ứng dụng, từ quy hoạch đến thực hiện, từ điều tra , xét xử đến tuyên án, từ đất đai đến dự án… khi từng cá nhân, từng nhóm  chọn con đường “tự cứu lấy mình ” thì tất yếu  “Cơ thể chính trị” sẽ hổn loạn .
Việc dám nhìn vào sự thật và điều chỉnh là những hành động cực kỳ dũng cảm mà chắc chắn thế hệ sau phải biết ơn những con người quả cảm này.
Nhưng “Cơ thể chính trị cũng như cơ thể con người” việc trị bệnh phải từ gốc vì cơ thể có tính thống nhất.
Muốn cải cách đất nước, phải bắt đầu từ Hiến pháp mà Hiến pháp tiến bộ nhất là Hiến pháp 1946 gắn liền Tuyên ngôn Độc Lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nguyên lý Chính phủ Minh bạch của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
KS Doãn Mạnh Dũng