Giặc đến cửa nhà, người Việt Nam cần đoàn kết

 

Việc không đồng ý giải pháp của Chính quyền trong đất đai, người dân Đồng Tâm đã chọn giải pháp bắt giữ các cảnh sát cơ động đang thực thi công vụ là sai.

Chính quyền sau khi làm cam kết để giải thoát các cảnh sát cơ động bị bắt, nhưng không thực hiện cam kết, tấn công vào xã Đồng Tâm giữa đêm khi không có quyết định truy tố và bắt bị can là sai.

Những cái sai trên đã chia rẽ mối quan hệ giữa nông dân và chính quyền.

Những người đã hy sinh cả tuổi trẻ vì Độc lập Tự do của đất nước không khỏi quan ngại đến sức mạnh của Việt Nam trong việc bảo vệ Tổ quốc. Ngoài Biển Đông giặc đã biến các đảo chiếm được của Việt Nam thành các căn cứ quân sự và đang tìm cách thôn tích Việt Nam bằng mọi giá. Từ ngàn năm xưa đến Điện Biên Phủ, lực lượng nông dân là chủ lực quân chống ngoại xâm. Mới đây dân đã phát hiện Đại biểu Quốc hội Việt Nam có 2 Quốc tịch. Vì vậy việc giữ lòng tin của dân vào chính quyền là chiến lược vững chắc nhất trong việc bảo vệ Độc lập và Tự do cho đất nước.

Từ sự kiện Đồng Tâm, câu hỏi lớn rằng :

Thế lực nào đã phá hoại sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam, tiêu diệt lực lượng chủ công trong bảo vệ đất nước ?

Với sự trãi nghiệm bằng máu, người Việt Nam thừa hiểu tội đồ lớn của dân tộc là tội bán nước, tội chia rẽ đất nước và tội tham nhũng.

Chúng ta quyết tâm chống tham nhũng, nhưng luôn luôn cảnh giác những kẻ lợi  dụng chống tham nhũng để chia rẽ đất nước, làm đất nước suy yếu buộc phải lệ thuộc nước ngoài theo kế hoạch ngàn năm.

Khi giặc đang hướng vào Việt Nam từ Biển Đông, người Việt Nam cần đoàn kết. Mọi giải pháp phải tuân theo Hiến pháp và pháp luật.

KS Doãn Mạnh Dũng