Kết luận chính thức về “Máy phát điện chạy bằng nước” của TS Khê

Cụ thể, việc nghiên cứu này chưa qua trình tự sơ tuyển, xét duyệt, đưa vào kế hoạch, kinh phí chính thức. Đây chỉ là nghiên cứu của một cá nhân có sử dụng trang thiết bị, cơ sở vật chất, thời gian làm việc của Trung tâm R&D. Phát minh của TS Khê, theo phát biểu của chính tác giả, hiện đang ở giai đoạn đăng ký, chưa được cấp chứng nhận theo quy định.
Tuy nhiên về phía Trung tâm R&D, ông Lê Phan Hoàng Chiêu, giám đốc cho biết: Đơn vị luôn khuyến khích và tạo điều kiện để TS Khê đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học tại Sở KH-CN TP.HCM.
Chánh Trung
Nguồn : http://nld.com.vn/20120316022242815p1017c1038/ket-luan-chinh-thuc-ve-may-phat-dien-chay-bang-nuoc-cua-ts-khe.htm