Luận án của Tiến sĩ và sự thật !

Tài liệu viết bằng tiền ngân sách và được Trung tâm thông tin lưu trữ để cung cấp cho những ai quan tâm.Bạn có thể dể dàng đến Trung tâm thông tin để mua tài liệu trên.Hồi đó giá chỉ có khoãng 15.000đ. Mua tự do.

Tôi lên mạng xem PTS  Nguyễn Hữu Bằng là ai ?

Giật mình , ông chính là :  Tiến sỹ  Nguyễn Hữu Bằng Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đường sắt Việt Nam ( 10/5/2007)  và kiêm  TGĐ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Hôm nay, 2011, bạn đi xe lữa từ Hà Nội vào Tp Hồ Chí Minh mất bao nhiêu giờ ?

Bạn hoàn toàn  có thể tự trả lời !

Thế là chiếc bánh vẽ năm 1995 đã hóa kiếp !

Ông Bằng viết Luận án “Hiện trạng và định hướng phát triển ngành đường sắt Việt Nam ” 1995 khi chưa có quyền lực. Nhưng khi có quyền lực thì ông quên ngay những kỳ vọng của cấp trên và nhân dân.

Đến năm 2010 ông Bằng chán cái bánh 1995 và lại vẽ ra chiếc bánh mới  cho năm 2020 đó là đường sắt cao tốc . Nhưng tiếc thay ,  Quốc hội Việt Nam đã bác đường sắt cao tốc.

Phải chăng đây là hình tượng mang tính phổ biến của giới trí thức Việt Nam !

Các công trình khoa học chỉ là thứ hư cấu tưởng tượng như làm thơ và viết văn nhằm giúp tác giả  sớm thăng quan và tiến chức ? 

KS Doãn Mạnh Dũng

Kèm theo bản luận văn của TS Nguyễn Hữu Bằng