Thái độ của Hải quân Việt Nam khi Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa !

Tôi tin, lời ông là sự thật.

Viết những dòng nầy để mong thế hệ sau có thể hiểu nhiều hơn về  các sự kiện liên đới đến việc mất Hoàng Sa  vào tháng 1/1974.

KS Doãn Mạnh Dũng

Tái bút :

Ngày 10/2/2011 tức mồng tám Tết Tân Mão, lúc 0900h tại Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh , nhân một cuộc họp, tôi gặp tướng Hải quân LKL. Tôi hỏi ông đã nhớ lại  tên của viên  sĩ quan phó phòng – người đã đề xuất  “Chúng ta mà đến dự thì buộc phải vổ tay, mà vổ tay là đồng tình, vì vậy không nên đến” – ?

Tướng Hải quân  LKL trả lời : 

– Đó là Phó phòng Quân báo  Võ Xuân Triều, người Quảng Trị, năm nay ( 2011) đang khoãng 80 tuổi.

Tôi không hỏi thêm chức hàm của ông Võ Xuân Triều.Nhưng với tôi, thông tin như vậy là quá đủ. Một người lính, dù chức hàm thấp, song trong bất cứ hòan cảnh nào của đất nước cũng luôn luôn ý thức bảo vệ bờ cỏi của cha ông thì đó là một người lính yêu nước thật sự.Họ chiến đấu vì sự tồn tại của đất nước. Họ luôn luôn đặt lợi ích của dân tộc trên  lợi ích của bản thân, gia đình hay dòng họ.Thời năm 1974, hiếm ai dám có quan điểm ngược với ” Thiên Triều “.

Dòng họ Võ mãi mãi tự hào về Võ Xuân Triều.

Mừng xuân Tân Mão, xin kính chúc ông VÕ Xuân Triều và gia đình nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

KS DMD