Ngư trường truyền thống của Việt Nam – KInh tế biển

Ngư trường truyền thống của Việt Nam – KInh tế biển

Việc nghiên cứu này không những chỉ giúp cho ngư dân Việt Nam biết trong mùa nào,tại vị trí nào của ngư trường cho năng suất đánh cá cao mà còn chỉ ra ngư trường truyền thống của Việt Nam.Tài liệu được trích dẩn từ cuốn “Nguồn lợi cá biển miền Nam Việt Nam ” do Viện khảo sát thủy sản thuộc Tổng Cục thủy sản xuất bản ngày 1-11-1975.
Sự khảo sát với mục tiêu gia tăng lượng đánh cá mền Nam Việt Nam, nhập cảng ngư cụ và huấn luyện ngư phủ miền Nam Việt Nam.
Ngư trường miền Trung Việt Nam

Ngư trường chia ra nhiều ô, mổi ô có năng suất và số lần kéo lưới.