Thương cảng Long Điền -Vũng Tàu. PGS-TS Hoàng Xuân Nhuận

Cầu nối giữa các thị trường cận hải và viễn dương, thành phố dầu khí

Thực hiện đầy đủ những định hướng quy hoạch đã được chính phủ phê chuẩn. Các cảng biển được thiết kế để đón nhận các tàu dưới 2.000 TEU, hoạt động có hiệu quả tại vùng Đông Á và ASEAN, phối hợp với thương cảng Long Điền thực hiện vai trò cầu nối giữa các thị trường cận hải và viễn dương. Tận dụng lợi thế của vai trò cầu nối phát triển bùng nổ dịch vụ và công nghiệp thứ sinh…

 

 

 

Mời bạn đọc nghiên cứu tòan văn kèm theo  Download