Ông Lê Hiếu Đằng – Lục Vân Tiên trong trái tim tôi !

Ở Lê Hiếu Đằng, ta thấy một trái tim lớn đã dành cho yêu thương từ gia đình đến bạn bè. Dù trong xã hội nào, ông cũng đứng về phía những người chịu sự bất công để bảo vệ lẽ công bằng. Vì vậy với đồng bào,ông là người nghĩa hiệp.
Lê Hiếu Đằng sớm chọn “Trai thời trung hiếu làm đầu”.Nên với Lê Hiếu Đằng, giặc nào đến cướp đất nước Việt Nam cũng đều là giặc. Dù án tử hình,dù bổng lộc …ông vẩn coi nhẹ như lông hồng. Vì vậy với đất nước , ông là người “cứu khốn phò nguy”.
Khi có quyền lực,ông vẩn sống thanh đạm bằng lao động của chính mình và sẵn sàng từ bõ quyền lực để bảo vệ lẽ công bằng. Đó là thước đo chính xác nhất về phẩm chất của một con người: họ chiến đấu vì đất nước hay vì sự giàu có của bản thân và gia đình.
Trong cuộc đời, nhiều trái tim luôn luôn nhạy cảm với ánh sáng thành công , nhưng trái tim lớn Lê Hiếu Đằng lại quá nhạy cảm với bóng tối bất hạnh của con người. Vì vậy với Lê Hiếu Đằng, hạnh phúc là giúp cho người đời bớt bất hạnh .
Vĩnh biệt Lê Hiếu Đằng, một Lục Vân Tiên bằng xương, bằng thịt, bằng một cuộc đời hào hùng nhưng bi tráng!
Ông Lê Hiếu Đằng – Lục Vân Tiên trong trái tim tôi.
KS Doãn Mạnh Dũng