Thổi sáo từng người một và nút bấm cũng nên từng người một

Vua Tuyên Vương nước Tề thích nghe thổi sáo nhưng lúc nào muốn nghe thì bắt ba trăm người cùng thổi một loạt. Trong ba trăm người ấy có Đông Quách tiên sinh không biết thổi sáo nhưng lạm dự vào để kiếm lương ăn. Đến khi vua mất, vua Mẩn Vương nối ngôi cũng thích nghe sáo nhưng chỉ muốn nghe từng người một mà thôi. Nghe hung tin, Đông Quách tiên sinh tìm đường trốn trước. Nếu không có Mẩn Vương thì gia phả Quách tiên sinh vẩn ghi : “Đông Quánh tiên sinh là một tài năng xuất chúng trong thổi sáo thời Tuyên Vương”.
Trên báo chí hiện nay khi đưa Tin buồn hay Cáo phó, luôn luôn ca ngợi tấm lòng yêu nước thương dân của các quan chức khi trăm tuổi. Để nhân dân biết được trình độ nhận thức và quan trọng hơn là tấm lòng yêu nước, thương dân của các đại biểu Quốc hội, tôi cho rằng Quốc hội nên công khai nút bấm của từng đại biểu Quốc hội với từng mục tiêu khi biểu quyết.
Thời đại tin học 4.0 , việc ghi chép lại các sự kiện trên thật là đơn giản và mong rằng Quốc hội cho phép ghi chép lại sự thật.
Việc ghi chép này nên bắt đầu từ sự kiện biểu quyết chính sách với các Đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.
Ks Doãn Mạnh Dũng