Tìm đa cực bằng bạo lực là trở về hoang dã – KS. Doãn Mạnh Dũng

Tìm đa cực bằng bạo lực là trở về hoang dã – KS. Doãn Mạnh Dũng

Nhân loại bước vào thế kỹ 21, con người đã hiểu rằng, muốn tạo ra sản phẩm, dù đó là hàng hóa hay dịch vụ buộc phải sử dụng 3 loại tài nguyên : Tài nguyên sức lao động, Tài nguyên thiên nhiên và Tài nguyên trí tuệ. Theo thứ tự trên, Tài nguyên sau đem lại nhiều lợi nhuận hơn Tài nguyên trước.Các sản phẩm khác nhau thì tỷ lệ các nguồn tài nguyên trong đó sẽ khác nhau.

Khi nền kinh tế trị trường được chấp nhận trong một quốc gia hay nhóm quốc gia thì sự đa cực tất yếu tự hình thành. Khi sản phẩm được trao đổi  tự do, những sản phẩm mang hàm lượng nhiều Tài nguyên trí tuệ tất yếu được trao đổi với giá trị cao nhất. Vì vậy người chủ của những sản phẩm trên tất yếu có siêu lợi nhuận và có nhiều quyền lực trong thị trường đó. Hay nói cách khác, nền kinh tế thị trường tự nó đã tạo ra sự đa cực trong xã hội .

Nước Anh vốn là một cường quốc trên thế giới. Sau một thời gian tham gia Liên minh châu Âu, nước Anh cảm thấy bị ngăn cản sự phát triển và ràng buộc nhiều với các nước khác nên đã xin rời Liên minh. Nước Anh đang tìm kiếm những công nghệ mới, thị trường mới để phát triển.

Phần Lan vốn tiên phong trong phát triển điện thoại di động NOKIA, nhưng sau một thời gian thương hiệu NOKIA đã nhường bước cho  thương hiệu SumSung của Nam Hàn ở Việt Nam.

Hai ví dụ trên đã chỉ ra nền kinh tế thị trường chứa đựng sự đa cực bằng hành vi cạnh tranh trong hòa bình. Đó là xu hướng văn minh tất yếu của loài người.

Khoãng cách địa lý từ Việt Nam đến nước Nga tương tự từ Việt Nam đến Úc. Giữa chợ Việt Nam bạn dể dàng thấy hàng hóa của Úc từ hàng công nghiệp đến sản phẩm nông nghiệp nhưng khó thấy hàng hóa của  Nga dù  rất nhiều nhà lảnh đạo Việt Nam được đào tạo từ nước Nga. Nước Nga đã chọn chiến lược bán tài nguyên như dầu, khí, gổ, than, khoáng sản  … thay vì cung ứng các sản phẩm tiêu dùng cao cấp. Chiến lược bán tài nguyên đất nước chỉ đem lại siêu lợi nhuận cho nhóm nhỏ người có quyền lực, con đa số dân vừa thiếu việc làm, vừa sống trong nghèo khó. Để thoát khỏi sự nghèo khó và mặc cảm, con đường tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao là con đường duy nhất đưa nước Nga trở thành một cường quốc trên thế giới. Ngược lại, sử dụng bạo lực để mở rộng lảnh thổ, mong muốn chiếm đoạt Tài nguyên thiên nhiên của nước khác là trở về sự hoang dã – thời con người chưa biết tổ chức xã hội loài người, thời cá lớn nuốt  cá bé –

Loài người thời đại 4.0, học thuyết về văn minh thật đơn giản : “Hôm nay con người đã biết yêu con người hơn ngày hôm qua, ngày mai cuộc sống vật chất sẽ tốt hơn ngày hôm nay !”