Ngày 27/6/2014 : Cách cửa mới cho kinh tế Việt Nam và ba nước Đông Âu

Thể chế của Liên minh Châu Âu không thích hợp với các quốc gia chỉ quen sống bằng tài nguyên thiên nhiên, độc tài, chỉ thích đi xin tiền và tham nhũng tràn lan.

Còn ở Việt Nam, hôm nay ngày 27/6/2014 chính quyền Việt Nam đã thả tự do cho bà Đổ thị Minh Hạnh sinh năm 1985. Bà bị tuyên án 7 năm tù tại phiên tòa ở Trà Vinh ngày 26/10/2010 cùng hai người bạn Đòan Huy Chương ( bị kết án 7 năm tù ) và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng ( bị kết án 9 năm tù) với tội danh “Phá rối an ninh“. .
Bà Đổ Thị Minh Hạnh là người chống Trung Quốc khai thác Bô-Xít Tây Nguyên và quan tâm đến “các vấn đề về tiền lương, chế độ phụ cấp” của công nhân.
Nay theo quy trình tham gia Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương (TPP), các quốc gia thuộc TPP phải “đảm bảo các điều kiện lao động chấp nhận được”, bao gồm tiền công tối thiểu, thời giờ làm việc, an toàn vệ sinh lao động…
Với việc Việt Nam thả bà Đổ thị Minh Hạnh là tín hiệu quan trọng hy vọng Việt Nam sẽ sớm được chấp nhận tham gia TPP trong năm 2014.

Hy vọng hôm nay ngày 27/6/2014 là ngày vui của ba nước Đông Âu : Ukraina, Grudia và Moldova và cũng là ngày vui đã mở cách cửa mới cho kinh tế Việt Nam.

KS Doãn Mạnh Dũng