Người MỸ và sông Lòng Tàu

Người MỸ  và sông Lòng Tàu

Trong báo cáo trên Công ty DANIEL MANN JOHNSON & MENDENHALL không hề đề xuất sử dụng sông Soài Rạp như chúng ta đang làm hiện nay mà chỉ đề xuất chỉnh trị lại sông Lòng Tàu. Họ nhận xét rằng : “Sông Lòng Tàu tuy hẹp và lượn cong nhưng sâu , trái ngược với sông Soài Rạp chạy song song với nó. Hiện tượng này được cho là bởi nhiều yếu tố đã được cân bằng một cách tinh tế.” Họ đề xuất thực hiện hai điều chỉnh trên sông Lòng Tàu như sau : 1. Nạo vét nâng độ sâu sông Lòng Tàu tại Coral Bank 2. Chỉnh lại luồng sông Lòng Tàu tại Coude de l”est. Chúng tôi xin giới thiệu với các bản vẽ của Công ty DANIEL MANN JOHNSON & MENDENHALL tại hai điểm chỉnh trị trên để tham khảo. Hiện nay chúng ta không chỉnh trị sông Lòng Tàu mà tập trung chỉnh trị sông Soài Rạp ! Hướng đi nào đúng? Chúng tôi mong các bạn suy nghỉ và đưa ra ý kiến của mình. Kinh tế biển