Vĩnh biệt Giáo sư Hoàng Tụy

Vĩnh biệt Giáo sư Hoàng Tụy

Năm 1963, Giáo sư Hoàng Tụy trực tiếp dạy lớp chuyên toán đầu tiên cho học sinh cấp III của Hà Nội tại Đại học Tổng hợp. Đi tìm giải pháp tối ưu đã tạo nên nguồn cảm hứng cho thế trẻ chúng tôi trong nghiên cứu khoa học.
Giáo sư Hoàng Tụy không chỉ nghiên cứu sự tối ưu trong các chuổi hàm toán học mà ông còn dấn thân giúp khai dân trí, đóng góp nhiều ý kiến để tìm con đường tối ưu cho dân tộc Việt Nam tiến đến nền văn minh.
Giải pháp tối ưu cho dân tộc Việt Nam tiến đến nền văn minh là bài toán đang cần giới trí thức Việt Nam tiếp bước.
Kinhtebien online xin chân thành chia buồn cùng gia đình Giáo sư Hoàng Tụy.