Liên hiệp quốc cần có chính sách chống sử dụng vũ khí  hạt nhân.         KS. Doãn Mạnh Dũng

Liên hiệp quốc cần có chính sách chống sử dụng vũ khí  hạt nhân.         KS. Doãn Mạnh Dũng

Một trái bom hạt nhân hiện nay không chỉ có thể hủy diệt toàn bộ một thành phố lớn mà còn gây ra nhiễm xạ giết nhiều người ở vùng dân cư rộng lớn. Vũ khí hạt nhân hiện có trên trái đất thừa sức hủy diệt nhiều lần toàn bộ trái đất.

Các cuộc chiến tranh hiện nay đang có nguy cơ phát triển thành chiến tranh thế giới III. Quốc gia có vũ khí hạt nhân như Nga đang trực tiếp xâm lược Ucraina. Triều Tiên nhiều lần đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Mỹ, Anh, Israel, Pakistan  đang trực tiếp nổ súng tại Trung Đông

Trong bối cảnh trên, để ngăn chặn sử dụng vũ khí hạt nhân Liên Hiệp Quốc cần sớm ban hành Nghị quyết chống đe dọa và Sử dụng vũ khí hạt nhân.

Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cần có :

1/ Với hành vi đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân :

Tất cả các nước thành viên của Liên hiệp quốc có nghĩa vụ chấm dứt ngay hoạt động thương mại với quốc gia đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân.

2/ Với quốc gia có hành vị sử dụng vũ khí hạt nhân đầu tiên :

Tất cả các cá nhân có hành vi ủng hộ sử dụng vũ khí hạt nhân đầu tiên  đều bị bắt giữ vì tội tổ chức giết nhiều người và sẽ bị đưa ra Tòa án hình sự quốc tế.

Xã hội loài người muốn tồn tại cần có sự răn đe  đồng hành với sự giáo dục.

Nguy cơ Thế chiến III đang phát triển từng ngày vì hành động Nga xâm lược Ucraina.

Hy vọng ý kiến này cần sớm đến được các quan chức của Liên Hiệp Quốc. /.